Formularz zgłoszeniowy

KARTA ZGŁOSZENIOWA - artystyczne cykle edukacyjne dla klas ABC sztuki XX wieku


Dane placówki Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.Nieprawidłowy format.

Dane grupy Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.
Pole jest obowiązkowe.Nieprawidłowy format.

Miejsce realizacji projektu: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka , ul. Kuźnicza 29a , 50-138 Wrocław.

Czy zetknęli się państwo z WCTD?
Tak Nie

Czy chcieliby Państwo otrzymywać informacje o warsztatach dla dzieci, spektaklach WCTD?
Jeśli TAK to proszę podać adres do korespondencji i na czyje ręce ma być kierowana oferta:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez WCTD ul. Kużnicza 29 a Wrocław i korzystanie z nich w celach związanych z działalnością edukacyjną i kulturalną (otrzymywanie ofert, inne działania marketingowe). Wiem, że mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych zgodnie z ustawą z 29.08.97 (DZ.U. z 97. Nr 133, poz.883).

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Program Operacyjny Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury. Priorytet 1.